condoms

15 grešaka u korišćenju kondoma

U svakom drugom tekstu pominjem i napominjem: koristite kondom. On je najbolja zaštita od bolesti i neželjene trudnoće. Ipak, iako je teorijska efikasnost ovog kontraceptivnog sredstva oko 98%, u praksi se taj procenat znatno smanjuje: čak i redovna upotreba kondoma može da smanji zaštitu na oko 80% ukoliko se prilikom njegovog korišćenja ponavljaju neke greške.

U svakom drugom tekstu pominjem i napominjem: koristite kondom. On je najbolja zaštita od bolesti i neželjene trudnoće. Ipak, iako je teorijska efikasnost ovog kontraceptivnog sredstva oko 98%, u praksi se taj procenat znatno smanjuje.