O sprašenim drogama

Pojam “droga” u farmaciji predstavlja lekovitu sirovinu poreklom iz prirode. To su suvi biljni ili životinjski delovi i organi (ređe mineralni proizvodi) koji sadrže farmakološki aktivna jedinjenja. Zbog ovih sastojaka, droge se koriste za izradu lekovitih proizvoda ili za ekstrakciju delotvornih sastojaka.
U širem smislu, droge su proizvodi koji iz biljnog ili animalnog organizma mogu biti izdvojeni jednostavnim postupcima i jednostavnim procesom prerade.

Prema organizovanosti strukture, droge se mogu označiti kao “organizovane”, ukoliko se radi o nekom biljnom organu (list, rizom, cvet…) ili “neorganizovane” (smola, skrob, sluz…).

Droge mogu biti usitnjene sve do konzistencije praška. Postoje tri stepena usitnjenosti sprašenih droga:

  • grub prašak (0.75mm),
  • fini prašak (0.30mm) i
  • veoma fini prašak (0.15mm).
Nekad su droge same po sebi konzistencije praška (skrobo, kvasac, spore, žlezdane dlake...).

Sprašene droge mogu se primenjivati na nekoliko načina:

  • direktno per os,
  • za izradu napitaka za per os primenu (obično su pakovane u filter kesice),
  • za pareneralnu primenu,
  • za spoljašnju primenu u vidu obloga (kataplazme).

Nakon identifikacije, ispitivanje sprašenih droga se vrši na sledeći način: provera stepena usitnjenosti prosejavanjem kroz sita, provera uniformnosti sastava (ako pojedinačna doza sadrži manje od 2mg praška aktivne supstance, odnosno manje od 2%) i provera uniformnosti mase pojedinačne doze. Praškovi koji se primenjuju spolja na oštećenoj koži (za brže zarastanje povreda) moraju biti ispitani na sterilnost.