Značaj za farmaciju

Ovaj rad osmišljen je kao pomoćno sredstvo u identifikaciji sprašenih i praškastih biljnih droga. Za njihovo identifikovanje, utvrđivanje čistoće, prisustva primesa i falsifikata, pored organoleptičkih ispitivanja (određivanje boje, mirisa, ukusa, konzistencije) koristi se i mikroskopska analiza, uz određene reaktive.

Mikroskopska identifikacija nije jednostavna: osim poznavanja karakterističnih morfoloških elemenata droge koja se analizira, potrebno je znati i na kojem se uveličanju svetlosnog mikroskopa ovi elementi najbolje uočavaju. Na uveličanju do 100 puta uočavaju se krupniji elementi, a na većim uveličanjima (do 1000 puta) mogu se videti elementi reda veličine par desetina mikrometara.

Web aplikacija treba da omogući identifikaciju jednokomponentnih praškova biljnih droga. U samu analizu nisu uračunati falsifikati, koji se identifikuju u višekomponentnim praškovima. Broj droga koje dolaze u obzir za mikroskopsku identifikaciju je relativno mali. Međutim, moguće je proširivati i izmenjivati bazu droga uz jednostavnu izmenu niza koji se nalazi na početku koda. Za izmene ovog tipa nije neophodno programersko znanje, jer se tekstualni fajl u kojem se podaci nalaze može otvoriti i menjati pomoću Microsoft Excel-a, OpenOffice Calc-a ili neko drugog sličnog programa.

Skupe biljne lekovite, aromatične, začinske i druge sirovine mogu biti falsifikovane jeftinijim ili bezvrednim materijalom. U otkrivanju falsifikata praškastih i spračenih droga, mikroskopska analiza može biti od velike koristi. Algoritam je prilagođen jednokomponentim praškovima. Međutim, izmenom koda aplikacija se može prilagoditi identifikaciji smeše sprašenih droga, u kom slučaju bi se mogla koristiti kao jednostavan alat u laboratorijama koje se bave identifikacijom, kontrolom kvaliteta i sl.