Galerija

U ovoj galeriji možete videti fotografije nekih sprašenih droga, kao i ilustracije pojedinih elemenata koji se mogu uočiti prilikom posmatranja sprašenih droga pod mikroskopom.

  • Autor fotografija

    • Doc dr Zoran Maksimović