Uputstvo za korišćenje Web aplikacije

Nakon što ste pripremili preparat prema uputstvu, posmatrajte ga pod svetlosnim mikroskopom. Analizi možete pristupiti na dva načina:

  • aplikacija će predlagati elemente koje možete uočiti na preparatu i, u odnosu na odgovore koje dajete, usmeravati Vas šta bi trebalo sledeće da potražite;
  • pokušajte sami da uočite sve elemente koje smatrate relevantnim, a zatim pratite pitanja koja Vam aplikacija postavlja kako biste došli do rešenja.

Elementi koje možete uočiti na svom preparatu su sledeći:

  • skrob (boji se plavoljubičasto),
  • trihomi (mehanički ostaju neobojeni, dok se sekretorni boje crveno),
  • masna i aleuronska zrna (boje se crveno),
  • kristali (ostaju neobojeni),
  • lignificirana tkiva (traheje, traheide, vlakna, sklereide... boje se zlatnožutom bojom).

Ukoliko dobijete obaveštenje da ne postoji ni jedna droga koja se poklapa sa odgovorima koje ste uneli, pokušajte iz početka, uz ponovni pažljivi pregled svog preparata.