Kako se priprema preparat za analizu?


 1. Naneti kap-dve opšteg reaktiva na predmetno staklo.
 2. Uzeti dovoljnu (ne preveliku) količinu praška koji se analizira i pazljivo ga dispergovati u pripremljenom reaktivu.
 3. Prekriti analizirani prašak pokrovnom ljuspicom i ostaviti pokriveno par minuta, da se boje razviju.
 4. Analizirati preparat pod mikroskopom.

Šta sadrži opšti reaktiv?

Da bi se pod mikroskopom različiti morfološki elementi bolje uočavali, potrebno ih je na neki način obojiti. Ovo se postiže kombinacijom nekoliko reagenasa koji određene strukture boje u određenu boju. Opšti reaktiv koji se koristi na vežbama iz farmakognozije sadrži:

 1. Anilin-sulfat (1)
 2. Hloral-hidrat (40)
 3. Gvožđe (III) - amonijum-sulfat dodekahidrat (3)
 4. Sudan III (0,1)
 5. Jod (0,45)
 6. Glicerol (30)
 7. Etanol (25)
 8. Voda (30)

Anilin-sulfat reaguje sa lignificiranim tkivima, bojeći ih zlatnožuto. Gvožđe (III) - amonijum-sulfat dodekahidrat sa taninima gradi plavo-zeleni talog. Jod reaguje sa skrobom stvarajući plavi kompleks a masna, etarska ulja, voskovi, suberin i kutin daju crvenu boju u reakciji sa Sudanom III. Ostali navedeni sastojci imaju ulogu rastvarača i korastvarača.