godisnja-doba

Kandida

Imate bol, crvenilo, pojačan sekret neprijatnog mirisa? Dobro se informišite pre nego što postavite sebi dijagnozu kandide. Kandida (Candida albicans) je gljivica koja u normalnim uslovima živi na našoj koži i sluzokoži. Kada je organizam zdrav, mikroorganizmi koji ga nastanjuju žive u skladu sa njim i ravnoteži među sobom. Međutim, ukoliko nešto naruši tu ravnotežu (stres, bolest, lekovi, neadekvatna higijena, fizički agensi…) jedan od mikroorganizama ugrabiće priliku da se namnoži dovoljno da izazove neprijatne tegobe. U tom slučaju još uvek ne govorimo o bolesti – u pitanju je samo poremećaj ranoteže koji se lako vraća u normalu korišćenjem neke bioaktivne ili probiotske supstance.