izgled kože

Nekoliko navika koje utiču na izgled vaše kože

Koža je naš najveći organ i prva linija odbrane od svakodnevnih štetnih uticaja kojima nam je telo izloženo. Ovi uticaji se na njoj odražavaju kao oštećenja i starenje. Njen izgled odražava ne samo naše godine, već i naše zdravstveno i psihičko stanje. Ranije smo već pominjali na koji način dijeta i stres mogu uticati na izgled kože. Danas ćemo rezimirati koje su vrlo česte navike koje štete koži, a koje se lako mogu izbaciti iz svakodnevnog života.