kalendar

Redovna poseta ginekologu

Malopre sam naišla na tekst u kojem se nalaze podaci o tome koliko često (retko) devojke i žene idu kod ginekologa, ukoliko ne osećaju nikakve tegobe. Verujem da ćete sada da se zamislite i kažete sebi: “Pa dobro, pa bila sam… kad sam ono beše bila? A, da, onda kad mi je bio pojačan sekret pa se ispostavilo da nije ništa… Nisam ni morala da idem tada…”